2024 Beach Pro Tour – Futures Balikesir

2022 Beach Pro Tour – Futures Balikesir