2024 Beach Pro Tour – Challenge Joao Pessoa

2023 Beach Pro Tour – Elite 16 Brazil