2022 Beach Pro Tour – Futures Madrid (Women)

2022 Beach Pro Tour – Futures Madrid (Men)