07/01/2019

2019 BJNCs | July 1 | Court 25 | Match 02

18 Open R1&2G1P1M1 YORKTOWNE 18 BLUE (KE) vs. KU`IKAHI 18R RoShamBo (AH)