2022 Dutch Sitting Men’s Volleyball Tournament

2022 King of the Court Hamburg

2022 Dutch Sitting Women’s Volleyball Tournament

2022 Beach Pro Tour – Futures Aqaba

2022 NORCECA Beach Tour Hato Mayor

2022 NORCECA Beach Tour Managua

2022 NORCECA Beach Tour Punta Cana

2022 NORCECA Beach Tour Puerto Plata

2022 NORCECA Beach Tour La Paz

2022 NORCECA Beach Tour Aguascalientes